Το όνομά σου στα αραμαϊκά!


βασικές αραβικές λέξειςελληνικά Αιγυπτιακά αραβικά
مصرى,  /ˈmɑsri, ˈmɑsˤri/

Προφορά ΔΦΑ
μεταγραφή
Εγώ انا  /ˈænæ/ ενε
εσύ انتانتى  /ˈentæ/ ,  /ˈenti/ έντε(αρσ),έντι(θυλ)
αυτός هو  /ˈhowwæ/ χοουε
εμείς احنا  /ˈeħnæ/ εχνε
εσείς انتو  /ˈento/ έντο
αυτοί هما  /ˈhommæ/
χόμαε
αυτό ده ,دىدول  /dæ/ (m),  /di/ (f)  /doːl/ αυτά/εκείνα)
ντα,ντολ
εκείνο دوكها (σπάνια), ديكها (σπάνια)  /ˈdok.hæ/ (m) (σπάνιο),  /ˈdek.hæ/(f) (σπάνιο) ντόκχα
ντέκχα
εδώ هنا  /ˈhenæ/ χένα

εκεί هناك  /heˈnæːk/ χένακ

ποιος مين  /miːn/ μιν

τί ايه  /ʔeːh/ 'εχ

που فين  /feːn/ φεν

πότε امتى  /ˈemtæ/ έμτα
πώς ازاى  /ezˈzæːj/ εζζάι

δεν مش  /meʃ, /moʃ/

όλο كل  /koll/

πολύ كتير  /keˈtiːr/

μερικοί بعض  /bɑʕd/

λίγο شوية  /ʃoˈwæjjæ, ʃeˈwæjjæ/

άλλος تانى  /ˈtæːni/

ένα واحدواحدة  /ˈwæːħed/ (m),  /ˈwæħdæ/ (f)

δύο اتنين  /etˈneːn/

τρία تلاتة  /tæˈlæːtæ/

τέσσερα اربعة  /ɑrˈbɑʕɑ/

πέντε خمسة  /ˈxæmsæ/

μεγάλος كبير  /keˈbiːr/

μακρύς طويل  /tˤɑˈwiːl, te-, to-/

φαρδύς واسع  /ˈwæːseʕ/

χοντρός تخين  /teˈxiːn/

βαρύς تقيل  /teˈʔiːl/

μικρός صغيّر  /soˈɣɑjjɑr/

κοντός قصيّر  /ʔoˈsˤɑjjɑɾ/

στενός ضيق  /ˈdæjjæʔ/

λεπτός رفيّع  /roˈfɑjjɑʕ/

γυναίκα ست  /sett/

άνδρας راجل  /ˈrˤɑːgel/

άνθρωπος انسانبنى ادم  /enˈsæːn/, /ˈbæni ˈʔæːdæm/

παιδί عيل  /ˈʕæjjel/

η σύζυγος مراة  /meˈrˤɑːt-/

ο σύζυγος جوز  /goːz/

μητέρα ام  /omm/

πατέρας ابابو  /ʔɑbb/, /ʔæbo-/

ζώο حيوان  /ħæjæˈwæːn/

ψάρι سمكة  /ˈsæmækæ/

πουλί طيرعصفورة  /tˤeːr, teːr/, /ʕɑsˤˈfuːrˤɑ/

σκυλί كلب  /kælb/

ψείρα قملة  /ˈʔæmlæ/

φίδι تعبانحنش  /teʕˈbæːn/, /ˈħænæʃ/

σκουλίκι دودة  /ˈduːdæ/

δέντρο شجرة  /ˈʃɑgɑrˤɑ/

δάσος غابة  /ˈɣæːbæ/

μπαστούνι عصاية  /ʕɑˈsˤɑːjɑ/

φρούτο فاكهة  /ˈfæk.ha/

σπόρος حبايةبذرةتقاوى  /ħæbˈbæːjæ/, /ˈbezræ/, /tæˈʔæːwi/

φύλλο ورقة  /ˈwæræʔæ/

ρίζα جدر  /gedr/

φλοιός δέντρου جدع  /gedʕ/

λουλούδι وردةزهرة  /ˈwærdæ/, /ˈzɑhrˤɑ/

γρασίδι حشيش  /ħæˈʃiːʃ/

σκοινί حبل  /ħæbl/

δέρμα جلد  /geld/

κρέας لحمة  /ˈlæħmæ/

αίμα دم  /dæmm/

κόκκαλο عضم  /ʕɑdm/

χοντρός دهن  /dehn/

αυγό بيضة  /ˈbeːdɑ/

κέρατο قرن  /ʔɑrˤn/

ουρά ديل  /deːl/

φτερό ريشة  /ˈriːʃæ/

μαλλιά شعر  /ʃɑʕr/

κεφάλι راسدماغ  /rˤɑːs/, /deˈmæːɣ/

αυτί ودن  /wedn/

μάτι عين  /ʕeːn/

μύτη مناخير  /mænæˈxiːr/

στόμα بق  /boʔʔ/

δόντι سنة  /ˈsennæ/

γλώσσα لسان  /leˈsæːn/

νύχι ضافرضفر  /ˈdɑːfer/, /dofr/

πατούσα رجل  /regl/

πόδι رجل  /regl/

γόνατο ركبة  /ˈrokbæ/

χέρι ايد  /ʔiːd/

φτερό جناح  /geˈnæːħ/

κοιλιά بطن  /bɑtˤn/

εντόστια مصرين  /mɑsˤɑriːn/

λαιμός رقبة  /ˈræʔæbæ/

πλάτη ضهر  /dɑhrˤ/

στήθος سدربز  /sedr/, /bezz/

καρδιά قلب  /ʔælb/

συκώτι كبد  /kebd/

πίνω شربيشرب  /ˈʃereb/, /ˈjeʃrˤɑb/

τρώω كلاكلياكل  /kæl/, /ʔækæl/, /ˈjæːkol/

δαγκώνω عضيعض  /ʕɑdd/, /jeˈʕodd/

ρουφάω مصيمص  /mɑsˤs/, /jeˈmoss/

φτύνω تفيتف  /tæff/, /jeˈteff/

κάνω εμετό رجّعيرجّعطرش,يطرش  /ˈræɡɡæʕ/, /jeˈræɡɡæʕ/,  /ˈtˤɑrˤɑʃ/, /ˈjetˤroʃ/

φυσάω نفخينفخ  /ˈnæfæx/, /ˈjenfox/

αναπνέω اتنفسيتنفس  /etˈnæffes/, /jetˈnæffes/

γελάω ضحكيضحك  /ˈdeħek/, /ˈjedħæk/

βλέπω شافيشوف  /ʃæːf/, /jeˈʃuːf/

ακούω سمعيسمع  /ˈsemeʕ/, /ˈjesmæʕ/

ξέρω عرفيعرف  /ˈʕeref/, /ˈjeʕrˤɑf/

σκέφτομαι افتكريفتكر  /efˈtɑkɑr/, /jefˈteker/

μυρίζω شميشم  /ʃamm/, /jeˈʃemm/

φοβάμαι خافيخاف  /xæːf/, /jeˈxæːf/

κοιμάμαι نامينام  /næːm/, /jeˈnæːm/

ζω عاشيعيش  /ʕæːʃ/, /jeˈʕiːʃ /

πεθαίνω ماتيموت  /mæːt/, /jeˈmuːt/

σκοτώνω موّتيموّتقتليقتل  /ˈmæwwet/, /jeˈmæwwet/, /ˈʔætæl/, /ˈjeʔtel/

πολεμώ اتخانقيتخانق  /etˈxæːneʔ/, /jetˈxæːneʔ/

κυνηγώ اصطاديصطاد  /esˈtˤɑːd/, /jesˈtˤɑːd/

χτυπώ ضربيضرب  /ˈdɑrˤɑb/, /ˈjedrˤɑb/

κόβω قطعيقطع  /ˈʔɑtˤɑʕ/, /ˈjeʔtˤɑʕ/

μοιράζομαι شقيشق  /ʃæʔʔ/, /jeˈʃoʔʔ/

μαιχαιρώνω طعنيطعن  /ˈtˤɑʕɑn/, /ˈjetˤʕɑn, ˈjetʕɑn/

γρατσουνώ خربشيخربش  /ˈxærbeʃ/, /jeˈxærbeʃ/

σκάβω حفريحفر  /ˈħɑfɑrˤ/, /ˈjeħfor/

κολυμπώ عاميعوم  /ʕæːm/, /jeˈʕuːm/

πετώ طاريطير  /tˤɑːrˤ/, /jeˈtˤiːr, jeˈtiːr/

περπατώ مشىيمشى  /ˈmeʃi/, /ˈjemʃi/

έρχομαι جهجاييجى  /ge/ or /gæ/, /ˈjiːgi/

ξαπλώνω نامينام  /næːm/, /jeˈnæːm/

κάθομαι قعديعديقعد  /ˈʔæʕæd/, /ˈjoʕod, ˈje-/, /ˈjoʔʕod, ˈje-/

στέκομαι وقفيقف  /ˈweʔef/, /ˈjoʔɑf, ˈjoʔæf/

στρίβω لفيلف  /læff/, /jeˈleff/

πέφτω وقعيقع  /ˈweʔeʕ/, /ˈjoʔɑʕ, ˈjoʔæʕ/

δίνω ادايدى  /ˈeddæ/, /ˈjeddi/

κρατώ مسكيمسك  /ˈmesek/, /ˈjemsek/

στίβω عصريعصر  /ˈʕɑsˤɑrˤ/, /ˈjeʕsor/

τρίβω فركيفرك  /ˈfɑrˤɑk/, /ˈjefrek, -rok/

πλένω غسليغسل  /ˈɣæsæl/, /ˈjeɣsel/

σκουπίζω مسحيمسح  /ˈmæsæħ/, /ˈjemsæħ/

τραβώ شديشد  /ʃædd/, /jeˈʃedd/

σπρώχνω زقيزق  /zæʔʔ/, /jeˈzoʔʔ/

ρίχνω رمىيرمى  /ˈræmæ/, /ˈjermi/

δένω ربطيربط  /ˈrɑbɑtˤ/, /ˈjerbotˤ, ˈjerbot/

ράβω خيّطيخيّط  /ˈxɑjjɑtˤ/, /jeˈxɑjjɑtˤ/

μετρώ عديعد  /ʕædd/, /jeˈʕedd/

λέω قاليقول  /ʔæːl/, /jeˈʔuːl/

τραγουδώ غنّايغنّى  /ˈɣænna/, /jeˈɣænni/

παίζω لعبيلعب  /ˈleʕeb/, /ˈjelʕæb/

επιπλέω عاميعوم  /ʕæːm/, /jeˈʕuːm/

ρέω جرىيجرى  /ˈgeri/, /ˈjegri/

παγώνω تلّجيتلّججمّديجمّد  /ˈtælleg/, /jeˈtælleg/, /ˈgæmmed/, /jeˈgæmmed/

πρήζομαι ورميورم  /ˈwerem/, /ˈjewrɑm/

ήλιος شمس  /ʃæms/

φεγγάρι قمر  /ˈʔɑmɑrˤ/

αστέρι نجمة  /ˈnegmæ/

νερό مية  /ˈmɑjjɑ/

βροχή مطرةمطر  /ˈmɑtˤɑrˤɑ/, /ˈmɑtˤɑrˤ/

ποτάμι بحرنهر  /bɑħr/, /nɑhr/

λίμνη بحيرةبركة  /boˈħeːræ/, /ˈberkæ/

θάλασσα بحر  /bɑħr/

αλάτι ملح  /mælħ/

πέτρα حجرحجرةطوبة  /ˈħɑgɑrˤ/, /ˈħɑgɑrˤɑ/, /ˈtˤuːbɑ, ˈtuːbɑ/

άμμος رملةرمل  /ˈrˤɑmlɑ, rˤɑml/

σκόνη تراب  /toˈrˤɑːb/

γή ارض  /ʔɑrˤd/

σύννεφο سحابةغيمة  /seˈħæːbæ/, /ˈɣeːmæ/

ομίχλη شبورةضباب  /ʃɑbˈbuːrˤɑ/, /dɑˈbɑːb/

ουρανός سما  /ˈsæmæ/

άνεμος هوا  /ˈhæwæ/

χιόνι تلج  /tælg/

πάγος تلج  /tælg/

καπνός دخان  /doxˈxæːn/

φωτιά نار  /nɑːrˤ/

στάχτη رماد  /rˤɑmɑːd/

καίω حرقيحرق  /ˈħæræʔ/, /ˈjeħræʔ/

δρόμος طريقسكة  /tˤɑˈriːʔ/, /ˈsekka/

βουνό جبل  /ˈgæbæl/

κόκκινος احمر  /ˈʔɑħmɑrˤ/

πράσινος اخضر  /ˈɑxdɑrˤ/

κίτρινος اصفر  /ˈɑsˤfɑrˤ, ˈɑsˤfɑrˤ/

άσπρος ابيض  /ˈɑbjɑd/

μαύρος اسود  /ˈeswed/

νύχτα ليلة  /ˈleːlæ/

μέρα يومنهار  /joːm/, /nɑˈhɑːrˤ/

χρόνος سنة  /ˈsænæ/

ζεστός دافى  /ˈdæːfi/

κρύος بردسقعانساقع  /bærd/, /sæʔˈʕæːn/, /ˈsæːʔeʕ/

γεμάτος مليان  /mælˈjæːn/

νέος جديد  /geˈdiːd/

παλιός قديم  /ʔæˈdiːm/

καλός كويسطيب  /koˈwæjjes/, /tˤɑjjeb /

κακός وحش  /ˈweħeʃ/

σάπιος معفن  /meˈʕæffen/

βρώμικος وسخ  /ˈwesex/

ίσιος عدل  /ˈʕedel/

στρογγυλός مدور  /meˈdɑwwɑrˤ/

κοφτερός حامى  /ˈħæːmi/

αμβλύς تلم (m), تلمة (f)  /ˈtelem/ (m),  /ˈtelmæ/ (f)

απαλός ناعم (m) ناعمة (f)  /ˈnæːʕem/ (m),  /ˈnæʕmæ/ (f)

υγρός مبلول  /mæbˈluːl/

στεγνός ناشف (m), ناشفة (f)  /ˈnæːʃef/ (m),  /ˈnæʃfæ/ (f)

σωστός صح  /sɑħħ, sˤɑħħ/

κοντινός قريّب  /ʔoˈrˤɑjjeb, ʔoˈræjjeb/

μακρυνός بعيد  /beˈʕiːd/

δεξιά يمين  /jeˈmiːn/

αριστερά شمال  /ʃeˈmæːl/

στο عند  /ʕænd/

σε فى  /fe-/

με معب  /ˈmæʕæ/, be-/

και و  /w(e)-/

αν لواذاان  /læw/, /ˈezæ/, /ʔen/

διότι عشانعلشان  /ʕæˈʃæːn/, /ʕælæˈʃæːn/

όνομα اسم  /ʔesm/

 


Tags

'Αγγλοι (1) Άγιο Όρος (1) άγνωστες γλώσσες (1) Άρβανα (1) Άργκουελ (1) άρθρα (109) Ένωση του Καλαμαριού (1) Ίκλαινα (1) Ίνκας (1) Αίγυπτος (1) Αίσωπος (2) αβορίγινες (1) αγγελίες (2) αγγλικά (82) αγγλικά γράμματα (1) αγγλικά γραμματική (1) αγγλικά εκμάθηση (1) αγγλικά κείμενα (1) αγγλικά λεξικά (3) αγγλικά ρήματα (8) αγγλικά τεστ (1) αγγλικά τραγούδια (2) αγγλικές φράσεις (14) αγγλική γραμματική (1) αγγλικοί ιδιωματισμοί (5) αγγλικό λεξιλόγιο (21) αγγλοσαξωνικά (1) αγλλικές φράσεις (1) αζέρικα (1) αιγυπτιακά (13) αιγυπτιακά ιερογλυφικά (8) αιγυπτιακά ιερογλυφικά σύμβολα (1) αιγυπτικά (1) αιθιοπικά (1) ακκαδικά (3) αλβανικά (29) αλβανικά ασκήσεις (1) αλβανικά λεξικά (1) αλβανικά ρήματα (4) αλβανικές φράσεις (2) αλβανική γραμματική (1) αλβανικό λεξιλόγιο (3) αλεμανικές (1) αλφάβητα (23) Αμαζόνιος (2) αμερικανικά αγγλικά (1) αμπχαζική (1) αμχαρικά (5) αμχαρικές φράσεις (2) αμχαρικό λεξιλόγιο (2) αναγνωστικά (1) αναποκρυπτογράφητες (1) αντωνυμίες (1) αποκρυπτογραφίσεις (1) απομονωμένες (1) Απουλία (1) αράπαχο (1) αραβικά (26) αραβικά αιγυπτιακά (1) αραβικά μαθήματα (1) αραβικές φράσεις (5) αραβικό (1) αραβικό λεξιλόγιο (7) αραμαϊκά (89) αραμαϊκά βίντεο (1) αραμαϊκά ονόματα (45) αραμαϊκές φράσεις (3) αραμαϊκό λεξιλόγιο (1) αραμαϊκό λεξιλόγιο (13) αρβ ανέκδοτα (9) αρβανίτικα (35) αρβανίτικα τραγούδια (2) αρβανίτικια βιβλία (1) αρμάνικα (1) αρμένικα (17) αρμένικα τεστ (1) αρμένικες φράσεις (3) αρμένικη γραμματική (1) αρμένικο λεξιλόγιο (4) αρμπερές (1) αρμπερίστ (1) αρχαία ελληνικά (26) αρχαία ελληνικά ουσιαστικά (1) αρχαίες (21) αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο (1) Αρχαιολογία (5) αρχικά (1) ασιατικές γλώσσες (1) ασκήσεις γερμανικών (1) ασσυριακά (3) ασσυριακή αυτοκρατορία (1) Ασσύριοι (1) Αυστραλία (2) αυστροασιατικές (1) αυστρονησιακές (1) αφρικάανς (1) αφρικανικές (5) αϊνού (1) Βίκινγκς (1) βίντσα (1) βαβυλωνιακά (3) βανδαλικά (1) βασκικά (1) βαυαρικά (1) βερβερικά (2) βιβλία (17) βιετναμέζικα (3) βιετναμέζικη γραμματική (1) βλάχικα (85) βλάχικα βιβλία (1) βλάχικα λεξικά (8) βλάχικα τραγούδια (5) βλάχικες αναρτήσεις (1) βλάχικες διηγήσεις (1) βλάχικες παροιμίες (1) βλάχικες φράσεις (5) βλάχικη γραμματική (3) βλάχικο λεξιλόγιο (3) βοήθεια (1) βοσνιακά (2) βοσνιακές φράσεις (1) βουλγάρικα (18) βουλγάρικα ρήματα (1) βουλγάρικη γραμματική (2) βουλγάρικο λεξιλόγιο (2) Βραζιλία (1) βραζιλιάνικα (1) βραχμικές (2) βρεττονικά (1) βυζαντινά ελληνικά (1) Βόρεια Ήπειρος (1) γαελικές (3) γαλικικά (1) γαλλία (2) γαλλικά (20) γαλλικά ρήματα (3) γαλλικές (1) γαλλικές ασκήσεις (3) γαλλική γραμματική (1) γαλλικό λεξιλόγιο (6) γεβανικά (1) γενικά (1) Γερμανία (5) γερμανικά (135) γερμανικά έθιμα (1) γερμανικά ανέκδοτα (2) γερμανικά κάστρα (1) γερμανικά κείμενα (3) γερμανικά μαθήματα (31) γερμανικά ρήματα (30) γερμανικά τραγούδια (2) γερμανικές (4) γερμανικές λέξεις (1) γερμανικές ταινίες (1) γερμανικές φράσεις (39) γερμανική γραμματική (15) γερμανική ιστορία (2) γερμανική κουζίνα (1) γερμανική κουλτούρα (1) γερμανική προφορά (1) γερμανικες φράσεις (1) γερμανικοί διάλογοι (2) γερμανικό λεξιλόγιο (10) γερμανογενείς (1) γεωργιανά (18) γεωργιανά μαθήματα (1) γεωργιανά ρήμματα (1) γεωργιανές φράσεις (5) γεωργιανή γραμματική (1) γεωργιανό λεξιλόγιο (3) γιαπωνέζικα (36) γιαπωνέζικη γραμματική (1) γιαπωνέζικο λεξιλόγιο (6) γιορτές (2) Γιουγκοσλαβία (1) Γιούτοι (1) γιόρουμπα (1) γκαγκαούζικα (1) γκουρμούχι (1) γκουτζαράτι (1) γκρίκο (1) γκρεκάνικα (4) γλαγολιτικό (1) Γλυκαντζή Αρβελέρ (1) γλωσσικά νέα (1) γλωσσικά περίεργα (1) γλωσσικά περιστατικά (1) γλωσσική ικανότητα (1) γλωσσολογία (12) γλώσσα (3) γλώσσες (1) γοτθικά (3) γοϊδελικές (2) γραμματική (15) γραμματοσειρές (1) γραμμικές γραφές (4) γραμμική Α (6) γραμμική β (17) γραμμική β λεξιλόγιο (2) γραμμική Γ (1) γραφή Ινδού (1) Γροιλανδία (1) γροιλανδικά (1) δίγλωσσα κείμενα (1) δακικά (1) δημοτικό (3) διάλογοι (1) Διάφορα (5) διαγωνισμοί (3) διαδίκτυο (1) διαφημίσεις (1) Διονύσιος Σολωμός (1) δραβιδικές (4) ΕΑΠ (1) εβραϊκά (12) εβραϊκό λεξιλόγιο (2) εγκέφαλος (3) εθνικότητες (1) εικονικά πληκτρολόγιο (1) εκμάθηση (24) εκμάθηση αραβικών (1) εκπαίδευση (3) ελαμιτικά (1) Ελβετία (2) Ελβετικά γερμανικά (1) ελληνικά (92) ελληνικά ιδιώματα (3) ελληνικές εκφράσεις (1) ελληνικές φράσεις (2) ελληνοαρβανίτικο λεξικό. (1) εξετάσεις (6) επιγραφές (3) εργασία (9) ερωτήσεις (30) εσπεράντο (3) εσπεράντο γραμματική (1) εστράγκελο (3) ετεοκυπριακή (1) ετρουσκικά (5) ετρουσκικό αλφάβητο (1) ετυμολογία (1) ευχές (1) ζουλού (1) Θιβέτ (1) θιβετιανά (1) θρακικά (1) ιδιωματισμοί (1) ιερογλυφικά (11) ιερογλυφικά σύμβολα (1) Ιησούς Χριστός (4) ιλλυρικά (2) Ινδία (1) ινδιάνικες (8) ινδικές (3) ινδοαρειανές (1) ινδοευρωπαϊκά (2) ινδοευρωπαϊκές (1) ινδονησιακά (6) ινδονησιακή γραμματική (2) Ινδός ποταμός (1) ινουίτ (1) ιρανικές (1) ιρλανδικά (3) ισπανικά (21) ισπανικά ρήματα (6) ισπανικά τραγούδια (1) ισπανικές φράσεις (3) ισπανικό λεξιλόγιο (1) ιστότοποι (1) ισόγλωσσο (1) Ιταλία (1) ιταλικά (54) ιταλικά μαθήματα (1) ιταλικά ρήματα (7) ιταλικές (2) ιταλικές φράσεις (17) ιταλική γραμματική (4) ιταλικοί διάλογοι (1) ιταλικό λεξιλόγιο (10) Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1) κάνα (1) κάντζι (2) Κάρες (1) κάστρα (1) κέτσουα (1) καθηγητές ξένων γλωσσών (2) Καινή Διαθήκη (2) καμποτζιανά (2) καννάντα (1) καντονέζικα (2) καραμανλήδικα (3) καρικά (3) καρτβελικές (1) καρχηδονιακά (1) καρχηδονιακό αλφάβητο (1) Καρχηδόνα (1) κατακάνα (1) Καυκάσιες (1) Καύκασος (1) κελτικές (2) κερκυραϊκά (1) κινέζικα (33) κινέζικα γράμματα (1) κινέζικα ονόματα (11) κινέζικα σύμβολα (5) κινέζικες φράσεις (2) κινέζικη γραμματική (1) κινέζικο λεξιλόγιο (2) κινέζικοι χαρακτήρες (1) κοπτικά (4) κορεάτικα (2) κουίζ (1) κουρδικά (6) κουρδικό λεξιλόγιο (2) κουσούντα (1) κπγ (5) Κρήτη (3) κρεόλες (1) κρητικά (3) κρητικές γραφές (1) κυπριακά (2) κυπρομινωικά (1) κυριλλικά (3) Κωνσταντινούπολη. (1) Κύπρος (1) λήμνια γλώσσα (1) λαγός (1) λαντίνο (1) λατινικά (9) λατινικές φράσεις (2) λατινική γραμματική (2) λεξικά (22) λεξικό (1) λεξιλόγιο (13) λεξιλόγιο αγγλικών (2) λεξιλόγιο γερμανικών (1) λεξιλόγιο ουρντού (3) λεξιλόγιο ποντιακών (1) λεξιλόγιο σερβικών (1) λημνιακή γλώσσα (1) λογισμικό (1) λουβικά (2) λουβική (1) λουξεμβουργικά (1) λυκικά (1) Μάγιας (1) μέθοδοι (3) μέταλλα (1) μαθήματα (8) μαθήματα γερμανικών (1) μαθαίνω (1) μαθαίνων (1) μαθηματικά (1) μακεδονικά (7) Μαλαγκάσι (1) μαλαϊκές (1) μαλτέζικα (1) μαράθι (1) μαρωνίτικα (1) Μεγάλη Βρετανία (1) μελέτες (1) μεμονωμένες γλώσσες (1) μεσσαπικά (1) Μεσσηνία (1) μετάφραση (6) Μινωίτες (3) μινωϊκά (5) μισθοφόροι (1) μογγολικά (6) μογγολική γραμματική (1) μογγολική γραφή (1) μογγολικό λεξιλόγιο (1) μογλενίτικα (2) μολδαβικά (5) μοσαραβικά (1) μπαλί (1) μπουριατικά (1) μυαλό (1) Μυκηναίοι (1) μυκηναϊκά (3) Μόναχο (3) μύθοι (2) μύθοι Αισώπου (1) Νέα (11) νέα στα αγγλικά (1) ναβαταϊκό (1) νατοϊκό (1) ναχουάτλ (4) ναχουάτλ λεξιλόγιο (1) νειλωτικές (1) νεοελληνική γλώσσα (4) νεπαλέζικα (1) νοηματική (2) νορβηγικά (2) νορβηγική γραμματική (1) νουραγικές (1) ντεβανάγκαρι (1) Νότια Αφρική (1) Νότιο Σουδάν (1) ξένες γλώσσες (2) οθωμανικά (2) ολλανδικά (6) ολλανδικές φράσεις (1) ονόματα (4) ονόματα στα γιαπωνέζικα (1) οσσετικά (1) ουαλικά (3) ουγκαριτικά (1) ουιγουρικά (1) ουκρανικά (1) ουρντού (29) ουρντού ασκήσεις (1) ουρντού γραμματική (1) ουρντού εκμάθηση (1) ουρντού λεξιλόγιο (3) ουρντού φράσεις (6) ουσιαστικά (1) ούγγρικα (1) πάπυροι (1) πίτζιν (2) παιδί (2) παιονικά (1) παλαιοβαλκανικές (7) παλαιοευρωπαϊκές (1) παλαιονορδικά (1) παλαιοϊσπανικές (1) παλμυρικά (1) πανελλαδικές (1) πανεπιστήμιο (1) παστό (1) πελασγικά (4) περσικά (9) περσικές φράσεις (2) περσικό λεξιλόγιο (3) Πιράχας (1) ποιήματα (4) ποιητές (1) πολιτική απορρήτου (1) πολυγλωσσία (1) πολυνησία (1) πολυνησιακές (4) πολωνικά (5) πολωνικά γραμματική (1) πολύγλωσσοι (5) πομάκικα (13) πομακική γραμματική (1) Ποντιακά (21) ποντιακή γραμματική (1) πορτογαλικά (13) πορτογαλικά γραμματική (1) πορτογαλικά εκμάθηση (1) πορτογαλικό λεξιλόγιο (5) πουντζάμπι (3) πουτζαμπί φράσεις (1) πρακριτικές (1) προελληνικά (1) προελληνικές (1) προφίλ (1) Πρωτοχρονιά (1) πρωτοϊνδοευρωπαϊκή (1) Πρώτο Θέμα (1) πτυχία (3) πτυχία ιταλικών (1) ραδιόφωνο (1) ραπανούι (1) ρεμενέστι (1) ρομανί (1) ροτόκας (2) ρουμάνικα (18) ρουμάνικα εκμάθηση (1) ρουμάνικα ρήματα (2) ρουμάνικες φράσεις (3) ρουμάνικη γραμματική (1) ρουμάνικο λεξιλόγιο (3) ρουνικό (1) ρούμτζα (1) ρούνες (2) ρόμανς (1) ρόνγκο ρόνγκο (1) ρώσικα (67) ρώσικα άρθρα (1) ρώσικα ανέκδοτα (1) ρώσικα γράμματα (1) ρώσικα παράλληλα κείμενα (1) ρώσικα ρήματα (4) ρώσικα τραγούδια (6) ρώσικες φράσεις (11) ρώσικη γραμματική (4) ρώσικο λεξιλόγιο (12) ρώσικο πληκτρολόγιο (1) ρώσικοι ιδιωματισμοί (2) Σάξωνες (1) σίβι (1) Σαίξπιρ (1) σανσκριτικά (9) σανσκριτικές φράσεις (2) σανσκριτικό λεξιλόγιο (3) Σαρδηνία (1) σαρδηνιακά (2) σεμινάρια (5) Σερβία (1) σερβικά (10) σερβικά ρήματα (1) σερβικές φράσεις (2) σερβική γραμματική (1) σερβικό λεξιλόγιο (1) σερβοκροάτικα (1) σημιτικές (3) Σικελία (1) σικελικά (2) σκάκι (1) σκοπιανά (13) σκοπιανά εκμάθηση (1) σκοπιανά ρήματα (2) σκοπιανές φράσεις (1) σκοπιανό λεξιλόγιο (2) σκυθικά (2) σκωτικά γαελικά (1) σκωτς (1) σκωτσέζικα (3) σλαβικά (1) σλαβικές (1) σλαβομακεδονικά (5) σλοβένικα (1) σουαχίλι (4) σουαχίλι γραμματική (1) σουαχίλι λεξιλόγιο (1) Σουδάν (1) Σουηδία (2) σουηδικά (25) σουηδικά εκμάθηση (1) σουηδικά ρήματα (1) σουηδικές φράσεις (7) σουηδική γραμματική (1) σουηδικοί χαιρετισμοί (1) σουηδικό λεξιλόγιο (8) Σουλιώτες (1) σουμεριακά (4) σουμεριακά ρήματα (1) σουμεριακό λεξιλόγιο (1) συλλαβάρια (1) συριακά (3) συριακά αραμαϊκά (2) Τένεδος (1) ταινίες (1) ταταρικά (1) τατού (5) ταϊλανδικά (1) τελούγκου (1) τεστ (4) τεστ ιταλικών (3) τεχνολογία (3) τιγκρίνια (1) τουβανικά (1) τουρκικά (40) τουρκικά τραγούδια (1) τουρκικές (1) τουρκικές γλώσσες (2) τουρκικές ταινίες (1) τουρκικές φράσεις (9) τουρκική γραμματική (2) τουρκικό λεξιλόγιο (2) τουρκοκυπριακά (1) τούπι (1) τούρκικα (8) τραγούδι (1) τραγούδια (17) τριτόκλιτα (1) τρωικά (1) τσέχικα (5) τσέχικη γραμματική (1) Τσίπρας (2) τσακώνικα (1) τσετσένικα (2) τσιγγάνικα (2) τσιγγάνικες φράσεις (1) τυρσινικά (1) τόσκικα (1) υπόλοιπες (14) φαροέζικα (1) φαρσί (1) φεγγάρι (1) φιλανδικά (6) φιλανδικές φράσεις (1) φιλανδική γραμματική (1) φιλανδικό λεξιλόγιο (1) Φιλιππίνες (1) φλαμανδικά (3) φλαμανδικές φράσεις (1) φοινικικά (4) φράσεις (18) φράσεις ουρντού (1) φροντιστήρια (5) φρυγικά (4) φρυγικό λεξιλόγιο (1) φωνολογία (1) χίντι (4) χίντι φράσεις (1) χαβανέζικα (3) χαβανέζικες φράσεις (1) χαμιτικές γλώσσες (1) χειρόγραφα (6) χελώνα (1) χεττιτικά (2) χεττιτικό λεξιλόγιο (1) χιραγκάνα (3) χμερ (4) χρήσιμα (2) χριστούγεννα (1) ψηφιακά (1) ώρα (2)

οι επισκέπτες μας

free counters

Newsletter

d

 

τυχαίες αναρτήσεις

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Social Share Icons

Αναγνώστες